Gästhamnen

Priser & båtplatsinformation

I vår hotellhamn skall du kunna boka plats i god tid före ditt besök. Båtplatserna i hamnen är därför fast numrerade med förutbestämda maxmått för båtlängd och båtbredd och har ett fast platspris oavsett vilken storlek din båt har.

I de fall du inte har bokat en plats när du kommer till oss, placerar vi dig där det passar bäst och prissättningen blir då enligt din båts storlek.

FÖRTÖJNING

OBS! Ankringsförbud gäller i hela hamnen!

  • Plats 1-3 Förtöjning långsides vid flytponton
  • Plats 4-19 Förtöjning vid flytponton med mooringlina
  • Plats 20-29Förtöjning vid fast pir med mooringlina
  • Plats 30 Förtöjning långsides vid fast pir
  • Plats 31 Förtöjning långsides vid fast pir
  • Plats 32-33 Förtöjning långsides vid flytponton

– Har du större båt än de angivna maxstorlekarna och vill boka en plats? Inga problem, hör av dig till vår hamnkapten.

Priser

Säsonger 2019

Lågsäsong –  26 april – 27 oktober
Högsäsong –  21 juni – 11 augusti

Fasta platspriser vid onlinebokning

Båtplats Lågsäsong, helger Högsäsong, alla dagar
4-7 300 kr 500 kr
20-29 370 kr 580 kr
32 690 kr 910 kr

Priser efter båtstorlek utan förbokning

Längd Lågsäsong Högsäsong
Meter / Fot Helg Vardag
0-10 / 0-32 260 kr 130 kr 480 kr
10-13 / 33-42 310 kr 155 kr 530 kr
13-16 / 43-52 460 kr 230 kr 680 kr
16-18 / 53-59 560 kr 280 kr 780 kr
18-20 / 60-65 660 kr 330 kr 880 kr
20-30 / 66-99 1350 kr 675 kr 1580 kr
30+ / 100+ Offert Offert Offert

Elavgifter per dygn

Amp Pris
16 Amp 80 kr

Samtliga priser gäller per dygn och anges i SEK, inklusive moms.