Gästhamnen

GDPR

GDPR, General Data Protection Regulation är ett EU-regelverk med syfte att skydda individens personuppgifter och begränsa möjligheten för företag att lagra personuppgiftsdata.

Det handlar bland annat om att:

  • En privatperson behöver lämna samtycke för att dennes personuppgiftsdata får sparas
  • En privatperson ska kunna kräva att data anonymiseras eller tas bort
  • Det måste finnas ett tydligt syfte som motiverar varför data inhämtas och lagras
  • Företag måste ha rutiner för att säkerställa att inte personuppgiftsdata hamnar i fel händer

 

Vi på Sandhamn Seglarhotell arbetar aktivt för att underlätta för våra kunder att följa denna lag genom att utarbeta processer för hur data lagras, var den lagras och hur den anonymiseras när så önskas.