Sandhamn Seglarhotell

December 2016

Kommentar till artikeln “Seglarhotellets personal sägs upp” på svt.se Stockholm och “Sista helgen för Seglarhotellet i Sandhamn” på DN.se

Det är riktigt att Seglarhotellet i Sandhamn säger upp personal, som det skrivs i artikeln på svt.se ( http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/seglarhotellets-personal-sags-upp) och på DN.se (http://www.dn.se/sthlm/sista-helgen-for-seglarhotellet-pa-sandhamn/).

Men eventuella krisrykten är betydligt överdrivna: Seglarhotellet har inga ekonomiska problem, som det skrivs i artikeln på svt.se. Det har Seglarhotellets ägare sett till, genom att skjuta till de medel verksamheten behöver.

Men Seglarhotellet i Sandhamn är en kommersiell verksamhet. Sådan måste drivas affärsmässigt. Sedan Viamare Invest blev helägare till Seglarhotellet, 1999, har rörelsen gjort vinst två verksamhetsår – och då en blygsam sådan.

De andra åren har Seglarhotellet förlorat pengar.

Det är Viamare Invests ansvar att se till att det inte är på det sättet. Jag har fått ansvaret för att vända på skutan.

En rejäl genomgång och analys av verksamheten ger vid handen att en framkomlig väg är att offensivt och exklusivt satsa på event, fester, bröllop, och konferenser under lågsäsong (november-april), medan vi under högsäsongen (maj-oktober) driver hotellet ungefär som tidigare.

En konsekvens av den nya inriktningen är att det inte finns uppgifter till alla medarbetare. Det är naturligtvis en stor olycka för de 20 helårsanställda som drabbas av uppsägning. Det handlar om värderade medarbetare, vissa av dem sedan många år tillbaka, som nu blir utan fast arbete. Då är det förstås till liten tröst att Seglarhotellet avser erbjuda många av dem arbete under de delar av året som trycket är större.

Förvisso blir människor oroliga vid större kursomläggningar – inte minst Seglarhotellets medarbetare, som ju personligen påverkas i så hög grad.

Det har jag stor förståelse för.

Den förståelsen omfattar också öbornas oro över hur förändringar på Seglarhotellet påverkar näringslivet på Sandhamn.

Jag förstår också att våra stamgäster känner oro för att mista ett kärt vattenhål till alltför stora förändringar i verksamheten.

Men Seglarhotellets ägare, Viamare Invest, och jag har ingen annan avsikt än att göra Seglarhotellets verksamhet frisk, vinstgivande och långsiktigt uthållig – till gagn för både ägare och medarbetare, för gäster och Sandhamnsbor, liksom för skärgårdens tillskyndare i stort.

 

Vänliga hälsningar,

Oscar Lindeberg, vd Seglarhotellet