Gästerna på väg ombord på båten till Stavsnäs

Båttider från Sandhamn 20/8 – 9/12

Tidtabell från 10 december hittar du längre ner

FRÅN SANDHAMN VIA STAVSNÄS VINTERHAMN

Tidtabellerna via Stavsnäs gäller för SL-buss 433/434 från Stavsnäs vinterhamn till Slussen, Stockholm city.

Anmärkningar:
TORSD = turen går endast torsdagar
Direkt = turen går direkt till Stavsnäs

Måndag-Torsdag

Båtnamn/Anm. Båt från Sandhamn Båt ank Stavnäs Buss från Stavnäs Buss ank Slussen
Madam 06.55 07.45 07.49 08.51
Dalarö el. Söderarm 08.10 09.05 09.10 10.05
Dalarö el. Söderarm 13.30 14.30 14.41 15.38
Roslagen, Dalarö el. Söderarm 17.00 18.00 18.15 19.08
Roslagen, Dalarö el. Söderarm 19.10 20.30 20.41 21.31
Tess (TORSD) 21.55 22.35 22.43 23.33

Fredag

Båtnamn/Anm. Båt från Sandhamn Båt ank Stavnäs Buss från Stavnäs Buss ank Slussen
Madam 06.55 07.45 07.49 08.51
Dalarö el. Söderarm 08.10 09.05 09.10 10.05
Dalarö el. Söderarm 13.30 14.30 14.41 15.38
Tärnan (direkt) 16.45 17.30 17.45 18.39
Dalarö el. Söderarm 17.00 18.00 18.15 19.08

Lördag

Båtnamn/Anm. Båt från Sandhamn Båt ank Stavnäs Buss från Stavnäs Buss ank Slussen
Tess 07.40 08.30 08.39 09.33
Tärnan (direkt) 10.00 10.30 10.39 11.33
Dalarö el. Söderarm 10.05 11.35 11.39 12.33
Tärnan (direkt) 11.45 12.15 12.39 13.33
Dalarö el. Söderarm 14.30 15.35 15.39 16.33
Tärnan (direkt) 16.00 16.30 16.39 17.33
Dalarö el. Söderarm 18.25 19.30 19.41 20.32

Söndag

Båtnamn/Anm. Båt från Sandhamn Båt ank Stavnäs Buss från Stavnäs Buss ank Slussen
Dalarö el. Söderarm 09.25 10.30 10.39 11.33
Tärnan (direkt) 10.00 10.30 10.39 11.33
Tärnan (direkt) 11.45 12.20 12.39 13.33
Dalarö el. Söderarm 12.55 14.00 14.09 15.03
Tärnan (direkt) 14.00 14.30 14.39 15.33
Tärnan (direkt) 15.30 16.00 16.09 17.03
Dalarö el. Söderarm 15.40 16.55 17.09 18.03
Dalarö el. Söderarm 18.30 19.35 19.41 20.32

Båttider från Sandhamn 10/12 2018 – 14/4 2019

FRÅN SANDHAMN VIA STAVSNÄS VINTERHAMN

Tidtabellerna via Stavsnäs gäller för SL-buss 433/434 från Stavsnäs vinterhamn till Slussen, Stockholm city.

Anmärkningar:
TORSD = turen går endast torsdagar
C = Turen går inte julafton (24/12)
V = Turen går inte juldagen (25/12) och inte nyårsdagen (1/1)

OBS! Helgdagar körs söndagsturer

Måndag-Torsdag

Båtnamn/Anm. Båt från Sandhamn Båt ank Stavnäs Buss från Stavnäs Buss ank Slussen
Dalarö 06.45 07.45 07.49 08.53
Nämndö el. Vindöga 08.15 09.25 09.40 10.36
Dalarö 13.30 14.30 14.41 15.38
Dalarö 17.00 18.00 18.15 19.09
Nämndö (TORSD) 21.35 22.35 22.47 23.37

Fredag

Båtnamn/Anm. Båt från Sandhamn Båt ank Stavnäs Buss från Stavnäs Buss ank Slussen
Dalarö 06.45 07.45 07.49 08.53
Vindöga 08.15 09.25 09.40 10.36
Dalarö 13.30 14.30 14.41 15.38
Dalarö 17.00 18.00 18.15 19.09

Lördag

Båtnamn/Anm. Båt från Sandhamn Båt ank Stavnäs Buss från Stavnäs Buss ank Slussen
Dalarö 07.30 08.30 08.39 09.34
Dalarö 13.55 15.00 15.12 16.10
Dalarö / C 17.35 18.35 18.45 19.38

Söndag

Båtnamn/Anm. Båt från Sandhamn Båt ank Stavnäs Buss från Stavnäs Buss ank Slussen
Dalarö / V 09.30 10.30 10.39 11.37
Dalarö 13.20 14.30 14.42 15.40
Dalarö 16.50 18.00 18.09 19.03